KHÓA HỌC “HIỂU MÌNH”

Nội dung khóa học

TRAILER

MỤC LỤC

Phần 1: TỔNG QUAN

Phần 2: VÌ SAO BẠN CẦN HIỂU MÌNH

Phần 3: HIỂU MÌNH LÀ HIỂU GÌ?

Phần 4: THỰC HÀNH HIỂU MÌNH

Phần 5: HIỂU MÌNH RỒI SAO NỮA

KHẢO SÁT CUỐI KHÓA

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá